Zkuste to jinak

Studijní materiály a témata

Zapomeňte na memorování gramatických pravidel a slovíček. Poslouchejte, čtěte a mluvte.

Angličtina je vcelku rozšířený jazyk a mnoho lidí už nějaké základy má. Vědomosti a dovednosti (hlavně mluvení) lze pak krásně získávat na zajímavých tématech nebo novinkách. Studentům každý týden přijde do mailu nový materiál vždy v kombinaci poslech a přepis. Obtížnost je přizpůsobena úrovni studenta. Materiál je pak výchozím bodem pro práci v průběhu celého týdne. Z něj také čerpáme slovíčka, fráze a gramatiku, které jsou procvičovány nejčastěji pomocí aktivitek. Při „hodině“, která zpravidla probíhá online, téma dále rozvíjíme pomocí autentických videí nebo článků. Vše máte k dispozici a můžete podle zájmu využít pro svoje studium. Při tom všem kladu důraz na tzv. aktivní učení, kdy se snažíte vybavit naučené, něco převyprávíte nebo jednoduše mluvíte.

Mezi témata, která jsem v poslední době využívala, patří například: hoverboard, budoucnost práce, geocaching, ovládnutí počasí nebo Marshmallow test a mnoho dalších.

 

Pokud s angličtinou teprve začínáte nebo ještě nemáte základy, vězte, že i pro vás existuje mnoho zajímavých materiálů. U začátečníků či falešných začátečníků se soustředím na propojení mluvnice s běžnými tématy, jazyk tak zůstává živý. Postupně projdeme všechna základní důležitá témata. U každého většího tématu ovšem zůstaneme o něco déle. Například nakupování…základní materiál opět v kombinaci poslechu a přepisu dodá potřebnou slovní zásobu a gramatiku. Přidáme k tomu ještě rozhovor jako přípravu na reálné situace, např. chci si na dovolené koupit nové boty. A nebude chybět ani zajímavost nebo novinka…už jste slyšeli o virtuálních zrcadlech nebo kabinkách?!

Průběžná spolupráce

Rozumět neznamená umět použít, s materiálem je potřeba pracovat opakovaně a dlouhodobě.

Všichni vědí, že podívat se na angličtinu jednou týdně nestačí, ale co dělat když zrovna nemám hodinu s lektorem? Zaslaný materiál je důležité si přeložit a poslouchat, ale to nemusí být vše. Stejně jako u fyzické aktivity i u učení se jazyka platí, že existuje nějaká minimální dávka, při které má snaha reálné výsledky. Ta je sice u každého individuální, ale obecně platí věnovat studiu alespoň 20 minut ob den. Každý den jsme zavaleni úkoly i různými lákadly a člověk tak může na angličtinu snadno zapomenout. Spolupracuji se svými studenty průběžně a 2-5 x týdně se jim připomínám zasláním aktivitek.

Cílem těchto krátkých úkolů, které vám většinou nezaberou více než 10 – 15 minut je:

  • přimět se k pravidelnému studiu,
  • ověřit, že materiálu rozumíte,
  • zjistit, jaké děláte pokroky,
  • vyzkoušet si naučené v praxi.

První aktivitkou bývá doplňovačka, čili do textu doplnit chybějící slova. Tady ještě není cílem mít vše na 100%, ale vyzkoušet si to a doplnit aspoň cokoliv, co dává smysl. Druhou aktivitkou bývají často otázky na různé části materiálu. Odpovědí na ně si můžete ozkoušet použití nových slovíček, výrazů a frází. Vše je koncipováno tak, abyste vždy využili a upevnili nově naučené. Odpovědět na otázky můžete buď písemnou formou, ale pokud je vaší snahou se rozmluvit, tak využijte například aplikaci WhatsApp k vytvoření jednoduché nahrávky.

Různé časové možnosti – různé varianty

Využívejte čas efektivně

Ke studiu byste hlavně měli využívat různé prostoje a volná časová okna. Jezdíte do práce/školy autobusem, čtěte tam. Chodíte si odpoledne zaběhat nebo venčit psa, poslouchejte angličtinu při tom. Pokud si zvyknete cizí jazyk studovat při nějaké podobné činnosti, máte vyhráno.

Naše životy jsou rozmanité, a ať už hodně cestujeme, pečujeme o děti nebo máme v organizaci na starosti celý útvar (nebo dokonce celou firmu), znamená to také, že každý z nás má různé časové možnosti. Ne všichni mohou docházet na večerní veřejný kurz. Snažím se vašim časovým možnostem co nejvíce přizpůsobit a nabízím několik možností lekcí angličtiny.

  • Lekce online na 30 minut. Se sdílením obrazovky máme stejnou možnost se vidět a diskutovat nad videi nebo články. Není potřeba sedět ve stejné místnosti, nespornou výhodou je časová flexibilita, nemusíte nikam dojíždět.
  • Lekce po telefonu, většinou na 15 minut. Nejflexibilnější forma, hovor můžete zvládnout i v ranní špičce cestou do práce. Lekce na sebe navazují a i v tak krátkých úsecích zvládneme procvičovat různou gramatiku a fráze či nová slovíčka.
  • Doplňkové mini lekce konverzace po WhatsApp nebo posílání fotek s komentářem.

Zůstat motivovaný

Učení cizího jazyka, stejně jako čehokoliv jiného, vyžaduje čas, úsilí, pravidelnost a vytrvalost. Se správně zvoleným studijním materiálem to bude ale zábava a potěšení.

Udržet nadšení a motivaci je náročné. Na každého funguje trochu něco jiného. Někteří studenti jsou zvědaví na nová témata, která každý týden posílám. Jiným pomáhá určovat si krátkodobé cíle (do konce měsíce si anglicky objednám tříchodové jídlo v restauraci nebo udělám desetiminutové video, kde popíšu svoje životní plány). Někomu vyhovuje spíše standardizované srovnání v podobě složení zkoušky. A někdo potřebuje podpořit každodenními mini lekcemi po telefonu.

V každém případě je hodně důležité vědět, proč se anglicky vlastně učíte, co chcete v angličtině umět. Potřebujete vést náročná obchodní jednání, a nebo si na dovolené rezervovat hotel a objednat v restauraci?

Nabídka lekcí a moje časové možnosti

Veškeré lekce, které nabízím, jsou individuální. Díky tomu je mohu připravit vám na míru. Varianty mají stejný základ, tedy zasílání materiálu dle vaší úrovně a průběžnou spolupráci (zasílání aktivitek). Své si tu najdou lidé, kteří jsou zvídaví, potřebují se v angličtině hlavně rozmluvit, nebo dělat stabilní pokroky.

Další varianty jsou ideální pro věčné začátečníky; lidi, kteří jsou hodně časově vytížení nebo nemají pravidelný režim; dále pro lidi, kterým se nedaří studovat pravidelně; a v neposlední řadě i pro ty, co potřebují udělat pokrok opravdu rychle.

Pro své studenty (i zájemce) jsem k dispozici každý všední den ráno a dopoledne nejčastěji mezi 8 – 13 hod a večer mezi 20 – 21 hod. Pátky spíš jen ráno a dopoledne.